Jak składać życzenia

Sztuka redagowania życzeń

Zwykłe życzenia przesyłane są na ozdobnych kartkach. Ostatnimi czasy coraz częściej używa się kartek z gotowym tekstem, które wymagają wyłącznie podpisu nadawcy. Nie polecam wykorzystywania takich ułatwień. Świadczy to o złym guście, o nieprywatnym, nieosobistym traktowaniu odbiorcy. Lepiej napisać je samodzielnie. 

Najlepiej jest pisać życzenia odręcznie. Wysyłanie życzeń, które napisaliśmy na komputerze nie jest eleganckie. Najlepiej jest wysłać je w liście. Świadczyć to będzie o szacunku względem osoby, do której wysyłamy życzenia. 

Życzenia na święta i z okazji Nowego Roku nie muszą posiadać wstępnego zwrotu do nadawcy. Jednakże na pewno będzie to lepiej odebrane przez adresata, jeżeli poprzedzimy życzenia bezpośrednim zwrotem. Świadczy to o tym, że nadawca choćby raz pomyślał o odbiorcy. Biorąc pod uwagę zwroty grzecznościowe, zwroty do adresata powinny być pisane z wielkiej litery i zakończone wykrzyknikiem. Używanie przecinków byłoby nie na miejscu. Przykładowo : Kochana Ciociu ! Szanowna Pani ! Moi Kochani !

Można wyróżnić dwa sposoby na językowe redagowanie życzeń : 

1. Stosujemy słowa życzę, życzymy...

2.Stosujemy zwroty : przesyłam, przesyłamy ( najlepsze życzenia )

Wykorzystanie jednego z wyżej wymienionych sposobów na duży wpływ na gramatyczną formę życzeń. Dlatego nie wolno zapominać, jak zaczęliśmy. 

Redagowanie życzeń

Jeżeli nasze życzenia wprowadza, albo kończy zwrot z okazji, to w tekście używać powinno się określeń w formie rzeczowników, np.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzymy ( czego ? ) dużo dobroci i radości, satysfakcji, szczęścia rodzinnego i sukcesów w życiu zawodowym...

Jeżeli natomiast zaczęliśmy od razu od życzeń, to należy stosować przymiotniki, na przykład Pomyślnych, Szczęśliwych i Radosnych...

Życzenia z okazji świąt na ogół są konwencjonalne. Typowe zwroty to : szczęśliwych, zdrowych, spokojnych, pogodnych, wesołych i rodzinnych. Jednakże warto zawrzeć indywidualne i oryginalne życzenia. Wybór formy zależny jest od osoby piszącej, od jej relacji z adresatem, stopnia zażyłości, a nierzadko po prostu od nastroju. 

Jeżeli życzenia wskazują na indywidualny stosunek osoby piszącej do adresata, jest to bardzo miłe. Mogą to być słowa takie jak : Kochanej Cioci, wplecione w tok całego zdania. Może to być również uwaga o charakterze osobistym, która kończy życzenia, na przykład : życzy zawsze Państwu bardzo życzliwa Anna Kowalska.

Życzenia mogą zawierać także fragmenty utworów literackich. Muszą zostać dobrze dobrane, nie powinny być napuszone, czy zbyt banalne. Nie warto umieszczać rymowanek, szczególnie tych z internetu, gdyż zwykle są one nieudane językowo i nazbyt banalne. 

Życzenia powinny być pisane krótkimi zdaniami. Wypada, aby całość życzeń nie była również jednozdaniowa. Rozbicie treści na kilka zdań będzie ułatwieniem dla odbiorcy. Życzenia jednozdaniowe mogą sprawiać wrażenie, że zostały napisane w ramach konieczności.

Zobacz również